BLOG

Bu internet sitesi içeriğinde yer alan tüm ürünler Türk Patent ve Marka kurumu nezdinde tescilli olan MIRELA CERICA markasına ait olup 6769 sayılı Sınai Mülkiyet kanunu ve 5237 satılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden, MIRELA CERICA markasına ait ürünleri izinsiz üreten, satışa arz eden, satan, kiralayan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaç ile satın alan, bulunduran, nakleden ve depolayan gerçek veya tüzel kişiler, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar.